Erdős number

My Erdős number is 5:

Alxatib – Pelletier – Urquhart – Pudlák – Alon – Erdős, or …
Alxatib – Pagin – Westerståhl – Väänänen – Magidor – Erdős.